Hier vind u de boete overzicht:


Een bekeuring is natuurlijk nooit leuk en iedereen zal er ook alles aan proberen te doen om het gele briefje te ontlopen. Mocht je de regels toch aan je laars lappen, dan staan hieronder de prijzen vermeld die je daarmee kunt winnen.


Per 1 januari 2006 zijn de hoogte van de boetes aangepast en aanzienlijk opgeschroefd.

Regelmatig krijgen wij ook vragen van mensen hoe het nu zit met de hoogte van de boete voor het vissen met meer dan 2 hengels.


De grote vergunning samen met de vispas, geven je het recht om in de daarvoor toegestane wateren te vissen met maximaal twee hengels.

Door te gaan vissen met meer dan twee hengels, zijn deze twee vergunningen niet meer rechtsgeldig.

Voor het vissen met meer dan twee hengels heb je namelijk een 3de hengelvergunning nodig.

De 3de hengelvergunning is in de meeste gevallen aan te vragen bij de visvereniging die het water in zijn vergunning heeft staan.

Aangezien er met meer dan 2 hengels wordt gevist, is de grote vergunning én de vispas niet meer rechtsgeldig: hiervoor krijg je dus een boete van € 50,-.

Daarnaast heb je geen vergunning om met meer dan twee hengels te vissen (de 3de hengelvergunning) en daarom krijg je daar ook nog een boete voor van € 110,-.


De reden voor deze boete constructie geven is eigenlijk heel eenvoudig. Het huidige "boetesysteem" heeft geen aparte boete voor het vissen met meer dan 2 hengels en daarom word de bovenstaande constructie gehanteerd.


De binnenvisserij uitoefenen zonder een geldige vispas en grote vergunning te kunnen tonen met:
Een of twee hengels: € 50,- (was € 30,-)


De binnenvisserij uitoefenen zonder geldige vispas of 3de hengelverguning te kunnen tonen met:
Meer dan 2 hengels: € 110,- (was € 55,-)
Andere toegestane vistuigen: € 121,-


De binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven: de vispas en/of de vergunning (bij één of twee hengel(s): € 50,- (was € 30,-)


De vispas, de grote vergunning (bij 2 of meer hengel(s): € 110,- (was € 55,-)


De vispas, de grote vergunning (bij andere toegestane vistuigen) € 121,-


Vissen tijdens de door de minister van landbouw, Natuurbeheer en Visserij vastgestelde periode, in een door hem aangewezen water: € 50,- (was € 30,-)


Vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang (daar waar dat verboden is): € 50,- (was € 30,-)


Illegaal kamperen aan de waterkant € 75,-


Vissen in de Neder-Rijn, de maas, de Lek of de Overijsselsche Vecht binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze vispassage € 60,-


Een vistuig voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig binnenwater terwijl het gebruik van dat vistuig in het betrokken water op dat moment verboden is: € 30,-


Het voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig binnenwater, terwijl met niet bevoegd (vispas) of gerechtigd (vergunning) is in dat water te vissen, van:
Een of twee hengels: € 50,- (was € 30,-)
Meer dan twee hengels: € 110,- (was € 55,-)
Een ander toegestaan vistuig: € 121,-

Een niet toegestaan vistuig: * * *


*** = Schikkingsvoorstel Officier van Justitie